06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Έξαρση της Παιδικής Πορνογραφίας στην Ελλάδα

 

Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε πως έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες πολλών γονέων σχετικά με την αποπλάνηση και την σεξουαλική παρενόχληση των ανήλικων παιδιών τους από αγνώστους, πολλές φορές και από πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντός τους.  

Στην πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτού του ιδιαίτερα σοβαρού θέματος έχει συμβάλλει η δράση της Δίωξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις τις οποίες έχουν διεκπεραιώσει με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Μια από τις επιτυχίες της ήταν και η σύλληψη του Γερμανού BITTNER Heiner Jost του Shodel και της Helgha  που συνελήφθη στα Χανιά ένα χρόνο πριν, τον σεπτέμβριο του 2015. Στην κατοχή του Γερμανού βρέθηκε σκληρό πορνογραφικό υλικό, πρωτοφανές ακόμα και για τα διεθνή δεδομένα, με πρωταγωνιστές μωρά ηλικίας οκτώ μηνών και άνω και μικρά ανήλικα παιδιά!

Στην κορυφή του ποινικού ενδιαφέροντος βρίσκονται τα εγκλήματα κατά των ανήλικων που θίγουν την γενετήσια αξιοπρέπειά τους καθώς και την σωματική και ψυχική τους υγεία. Υπάγονται  τα εγκλήματα της παιδικής  πορνογραφίας 348Α ΠΚ, η σεξουαλική παρενόχληση και η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού ‘Εγκλήματος ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησαν σε αρκετές μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, προχώρησαν σε συλλήψεις ατόμων στην κατοχή των οποίων βρέθηκε σε ψηφιακή μορφή ιδιαιτέρα σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Οι δράστες των εγκλημάτων αυτών προσέγγιζαν τα θύματα τους μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης  (chatroomsκαι των socialmedia) και τους ζητούσαν να τους αποστείλουν φωτογραφίες γυμνού περιεχομένου ενώ στην συνέχεια τους εκβιάζαν ώστε να συνευρεθούν ερωτικά μαζί τους. Ωστόσο δεν ήταν λίγοι και εκείνοι οι οποίοι συνελήφθησαν για την αγορά μεγάλου υλικού παιδικής πορνογραφίας και την κρυφή παρακολούθηση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από διαδικτυακή ιστοσελίδα του εξωτερικού.

Oποινικός κώδικας περιέχει μια σειρά από διατάξεις που προστατεύουν τον ανήλικο και τη γενετησία αξιοπρέπεια του. Ειδικότερα το άρ. 348 Α ΠΚ μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 3625/2007 και την θέση του σε ισχύ από τις 24.12.2007 ορίζει τα εξής¨

 

1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ.

 

 «2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ.

 

Για την πρώτη μορφή του βασικού εγκλήματος, σύμφωνα με το γράμμα της διάταξης, δράστης είναι όποιος τελεί τις παραπάνω πράξεις σε βάρος του σώματος ανηλίκου άρρενος ή θήλεος που δεν έχει συμπληρώσει τα 18 έτη.

 

Η δεύτερη μορφή του βασικού εγκλήματος απαιτεί όπως και η πρώτη ο δράστης να πραγματώνει μια από τις παραπάνω πράξεις σε βάρος του ανηλίκου. Ειδικότερα όσον αφορά την έννοια του κατόχου-δράστη, έχει ορθώς διατυπωθεί η άποψη ότι δεν συνδέεται η κατοχή πορνογραφικών ηλεκτρονικών δεδομένων με την αναγκαστική κατοχή των υλικών φορέων εγγραφής και σταθερής αποθήκευσης τους, αλλά μόνο με το αληθώς αποφασιστικό στοιχείο της πραγματικής δυνατότητας κατόχου τους στην πρόσβαση, διαχείριση και διάθεση αυτών.      

 

  3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων, συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση, σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα, των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο.

 

  4. Οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ:

 

  α. αν τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια,

 β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωματικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο και

  γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι ένα από τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α` έως και στ` της παρ. 2 του άρθρου 342 πρόσωπα. Αν η πράξη των περιπτώσεων β` ή γ` είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.»

«5. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.»

 

Με τη διάταξη αυτή, ποινικοποιήθηκε η πορνογραφία κατά ανηλίκων, το σώμα των οποίων αποτυπώνεται στο πορνογραφικό υλικό. Κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως, δεν αρκεί απλώς το υλικό να είναι πορνογραφικό, με τη γενική του έννοια, αλλά θα πρέπει να αναφέρεται στο σώμα του ανηλίκου, ανεξαρτήτως φύλου. Ως παρασκευή πορνογραφικού υλικού πρέπει να νοηθεί η δημιουργία αυτού, ενώ ως θέση με οποιονδήποτε τρόπο σε κυκλοφορία νοείται η παράδοση στη διάθεση του κοινού.

Κατοχή νοείται η φυσική εξουσία του δράστη ώστε να μπορεί να εξακριβώσει με δική του θέληση την ύπαρξη και να τη διαθέσει πραγματικά και αν ακόμη προορίζεται για προσωπική χρήση του δράστη, ενώ μεταφορά είναι η διαμετακόμιση από τόπο σε τόπο με οποιοδήποτε μέσο αυτοπροσώπως ή με άλλα πρόσωπα.

Περαιτέρω η παραπάνω πράξη, με δεδομένο ότι για τη στοιχειοθέτησή της απαιτείται ο υπαίτιος να ενεργεί από «κερδοσκοπία», έχει την μορφή εγκλήματος με «υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση» και, επομένως, απαιτείται ειδική αιτιολόγηση του στοιχείου αυτού, δηλαδή ότι ο δράστης ενήργησε με κίνητρο να πορισθεί ο ίδιος ή και τρίτος περιουσιακό όφελος που αυξάνει τα εισοδήματα, καθόσον ο νόμος δεν περιορίζει το πρόσωπο του ωφελούμενου σε μόνο τον δράστη.

Μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του άρθρου 348Α ΠΚ  δεν απαιτείται πλέον η πράξη να τελείται από κερδοσκοπία, ενώ θεσπίστηκε η τέλεση της πράξεως διά συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με τη χρήση διαδικτύου, η οποία προβλέπεται πλέον ρητά και  τιμωρείται αυστηρότερα. Κατά το μέτρο, λοιπόν, που δεν απαιτεί το στοιχείο της κερδοσκοπίας, το οποίο απαιτούσε η παλαιότερη διάταξη, και προβλέπει αυστηρότερες ποινές ή νέο αξιόποινο σε σχέση με το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, εφαρμόζεται, ως αυστηρότερη, για πράξεις που τελέστηκαν μετά την 24.12.2007 (άρθρο 2 ΠΚ). (ΑΠ 770/2015).

 

Το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στη σημερινή εποχή. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού καθίσταται επιτακτική για την προστασία των ανηλίκων. Ο δράστης που συλλαμβάνεται θα πρέπει να του επιβάλλεται εκτός από την ποινή που προβλέπεται στο νομό, και η  παρακολούθηση υποχρεωτικών προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης ώστε να αποβάλλει αυτήν την έξη του. Αλλά και οι γονείς οφείλουν να ελέγχουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τις τυχόν αλλαγές που παρατηρούν.

 

Η ΝΕWLAW είναι στη διάθεση όλων των γονέων και των ενδιαφερόμενων για συναφή νομικά  ζητήματα.

Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502

Έξαρση της Παιδικής Πορνογραφίας στην Ελλάδα

 

Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε πως έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες πολλών γονέων σχετικά με την αποπλάνηση και την σεξουαλική παρενόχληση των ανήλικων παιδιών τους από αγνώστους, πολλές φορές και από πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντός τους.  

Στην πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτού του ιδιαίτερα σοβαρού θέματος έχει συμβάλλει η δράση της Δίωξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις τις οποίες έχουν διεκπεραιώσει με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Μια από τις επιτυχίες της ήταν και η σύλληψη του Γερμανού BITTNER Heiner Jost του Shodel και της Helgha  που συνελήφθη στα Χανιά ένα χρόνο πριν, τον σεπτέμβριο του 2015. Στην κατοχή του Γερμανού βρέθηκε σκληρό πορνογραφικό υλικό, πρωτοφανές ακόμα και για τα διεθνή δεδομένα, με πρωταγωνιστές μωρά ηλικίας οκτώ μηνών και άνω και μικρά ανήλικα παιδιά!

Στην κορυφή του ποινικού ενδιαφέροντος βρίσκονται τα εγκλήματα κατά των ανήλικων που θίγουν την γενετήσια αξιοπρέπειά τους καθώς και την σωματική και ψυχική τους υγεία. Υπάγονται  τα εγκλήματα της παιδικής  πορνογραφίας 348Α ΠΚ, η σεξουαλική παρενόχληση και η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού ‘Εγκλήματος ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησαν σε αρκετές μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, προχώρησαν σε συλλήψεις ατόμων στην κατοχή των οποίων βρέθηκε σε ψηφιακή μορφή ιδιαιτέρα σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Οι δράστες των εγκλημάτων αυτών προσέγγιζαν τα θύματα τους μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης  (chatroomsκαι των socialmedia) και τους ζητούσαν να τους αποστείλουν φωτογραφίες γυμνού περιεχομένου ενώ στην συνέχεια τους εκβιάζαν ώστε να συνευρεθούν ερωτικά μαζί τους. Ωστόσο δεν ήταν λίγοι και εκείνοι οι οποίοι συνελήφθησαν για την αγορά μεγάλου υλικού παιδικής πορνογραφίας και την κρυφή παρακολούθηση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από διαδικτυακή ιστοσελίδα του εξωτερικού.

Oποινικός κώδικας περιέχει μια σειρά από διατάξεις που προστατεύουν τον ανήλικο και τη γενετησία αξιοπρέπεια του. Ειδικότερα το άρ. 348 Α ΠΚ μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 3625/2007 και την θέση του σε ισχύ από τις 24.12.2007 ορίζει τα εξής¨

 

1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ.

 

 «2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ.

 

Για την πρώτη μορφή του βασικού εγκλήματος, σύμφωνα με το γράμμα της διάταξης, δράστης είναι όποιος τελεί τις παραπάνω πράξεις σε βάρος του σώματος ανηλίκου άρρενος ή θήλεος που δεν έχει συμπληρώσει τα 18 έτη.

 

Η δεύτερη μορφή του βασικού εγκλήματος απαιτεί όπως και η πρώτη ο δράστης να πραγματώνει μια από τις παραπάνω πράξεις σε βάρος του ανηλίκου. Ειδικότερα όσον αφορά την έννοια του κατόχου-δράστη, έχει ορθώς διατυπωθεί η άποψη ότι δεν συνδέεται η κατοχή πορνογραφικών ηλεκτρονικών δεδομένων με την αναγκαστική κατοχή των υλικών φορέων εγγραφής και σταθερής αποθήκευσης τους, αλλά μόνο με το αληθώς αποφασιστικό στοιχείο της πραγματικής δυνατότητας κατόχου τους στην πρόσβαση, διαχείριση και διάθεση αυτών.      

 

  3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων, συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση, σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα, των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο.

 

  4. Οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ:

 

  α. αν τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια,

 β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωματικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο και

  γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι ένα από τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α` έως και στ` της παρ. 2 του άρθρου 342 πρόσωπα. Αν η πράξη των περιπτώσεων β` ή γ` είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.»

«5. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.»

 

Με τη διάταξη αυτή, ποινικοποιήθηκε η πορνογραφία κατά ανηλίκων, το σώμα των οποίων αποτυπώνεται στο πορνογραφικό υλικό. Κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως, δεν αρκεί απλώς το υλικό να είναι πορνογραφικό, με τη γενική του έννοια, αλλά θα πρέπει να αναφέρεται στο σώμα του ανηλίκου, ανεξαρτήτως φύλου. Ως παρασκευή πορνογραφικού υλικού πρέπει να νοηθεί η δημιουργία αυτού, ενώ ως θέση με οποιονδήποτε τρόπο σε κυκλοφορία νοείται η παράδοση στη διάθεση του κοινού.

Κατοχή νοείται η φυσική εξουσία του δράστη ώστε να μπορεί να εξακριβώσει με δική του θέληση την ύπαρξη και να τη διαθέσει πραγματικά και αν ακόμη προορίζεται για προσωπική χρήση του δράστη, ενώ μεταφορά είναι η διαμετακόμιση από τόπο σε τόπο με οποιοδήποτε μέσο αυτοπροσώπως ή με άλλα πρόσωπα.

Περαιτέρω η παραπάνω πράξη, με δεδομένο ότι για τη στοιχειοθέτησή της απαιτείται ο υπαίτιος να ενεργεί από «κερδοσκοπία», έχει την μορφή εγκλήματος με «υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση» και, επομένως, απαιτείται ειδική αιτιολόγηση του στοιχείου αυτού, δηλαδή ότι ο δράστης ενήργησε με κίνητρο να πορισθεί ο ίδιος ή και τρίτος περιουσιακό όφελος που αυξάνει τα εισοδήματα, καθόσον ο νόμος δεν περιορίζει το πρόσωπο του ωφελούμενου σε μόνο τον δράστη.

Μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του άρθρου 348Α ΠΚ  δεν απαιτείται πλέον η πράξη να τελείται από κερδοσκοπία, ενώ θεσπίστηκε η τέλεση της πράξεως διά συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με τη χρήση διαδικτύου, η οποία προβλέπεται πλέον ρητά και  τιμωρείται αυστηρότερα. Κατά το μέτρο, λοιπόν, που δεν απαιτεί το στοιχείο της κερδοσκοπίας, το οποίο απαιτούσε η παλαιότερη διάταξη, και προβλέπει αυστηρότερες ποινές ή νέο αξιόποινο σε σχέση με το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, εφαρμόζεται, ως αυστηρότερη, για πράξεις που τελέστηκαν μετά την 24.12.2007 (άρθρο 2 ΠΚ). (ΑΠ 770/2015).

 

Το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στη σημερινή εποχή. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού καθίσταται επιτακτική για την προστασία των ανηλίκων. Ο δράστης που συλλαμβάνεται θα πρέπει να του επιβάλλεται εκτός από την ποινή που προβλέπεται στο νομό, και η  παρακολούθηση υποχρεωτικών προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης ώστε να αποβάλλει αυτήν την έξη του. Αλλά και οι γονείς οφείλουν να ελέγχουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τις τυχόν αλλαγές που παρατηρούν.

 

Η ΝΕWLAW είναι στη διάθεση όλων των γονέων και των ενδιαφερόμενων για συναφή νομικά  ζητήματα.

Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502

Τα πιο διαβασμενα