05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
Τι Προβλέπει ο ΚΟΚ για την Πρόληψη των Τροχαίων Ατυχημάτων;

 

Η πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το ίδρυμα για την υπεύθυνη οδήγηση “Fondation VINCI Autoroutes” έφερε στο φως ιδιαιτέρως αρνητικά  στοιχεία για την συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών. Τα αποτελέσματα ήταν μάλιστα τόσο άσχημα που η Ελλάδα αναδείχθηκε ως η δεύτερη χειρότερη Ευρωπαϊκή χώρα στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, καθώς μόνο οι Ιταλοί μας ξεπερνούν.  

Παρατηρείται πως η κύρια αιτία των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απρόσεχτη συμπεριφορά των οδηγών καθώς ένας στους τέσσερις οδηγούς έχει δηλώσει πως έχει αποκοιμηθεί στο τιμόνι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ένας στους τρεις δηλώνει πως κοιμάται μόλις 6 ώρες.

 Τη δεύτερη θέση των αιτιών των τροχαίων ατυχημάτων καταλαμβάνει η κατανάλωση αλκοόλ από τους οδηγούς σε ποσοστό 55%. Μετά έρχεται η υπερβολική ταχύτητα στο 46% των περιπτώσεων. Τέλος η χρήση κινητού τηλεφώνου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στους Έλληνες οδηγούς καθώς πολλοί οδηγοί δηλώνουν πως πραγματοποιούν κλήσεις στο κινητό τηλέφωνο χωρίς τη χρήση ακουστικών (που βάσει του ΚΟΚ πρέπει απαραιτήτως να είναι ασύρματα) ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν σύστημα ανοιχτής συνομιλίας ή ασύρματα ακουστικά Bluetooth. Επιπλέον η αποστολή, λήψη και  ανάγνωση ηλεκτρονικών μηνυμάτων καθίσταται μια από τις βασικές αίτιές πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων λόγω της έλλειψης προσοχής των οδηγών.

Σημαντικό ρόλο στην αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων καταλαμβάνει και το ενδιαφέρον  του οδηγού για την άρτια κατάσταση του αυτοκινήτου και τη λειτουργία του.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας περιέχει μια σειρά από διατάξεις που ρυθμίζουν την συμπεριφορά των οδηγών και προβλέπουν κυρώσεις για τους παραβάτες. Σύμφωνα με το άρ. 42 Ν 2969/1999:  

  «1. Απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος από οδηγό, ο οποίος κατά την οδήγηση του οχήματος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού. Ο ελεγχόμενος οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος όταν το ποσοστό αυτού στον οργανισμό είναι από 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,50gr./l) και άνω, μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και άνω, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας ,Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ορισθεί και μικρότερο ποσοστό από το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο, να καθοριστούν ειδικές κατηγορίες οδηγών με μικρότερα ποσοστά, προσαρμοζόμενων αναλόγως και των ορίων της παραγράφου 7, να εξειδικεύονται τα όρια τοξικών ουσιών ή φαρμάκων της παρούσας παραγράφου που ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού και να καθορίζονται οι επιστημονικοί τρόποι και η διαδικασία διαπίστωσης της χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων κατά τις παραγράφους του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

  2. Τα αρμόδια αστυνομικά και λιμενικά όργανα μπορούν κατά περίπτωση να ασκούν έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης, στον οργανισμό των οδηγών, οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι δε Οδηγοί υποχρεούνται να δέχονται τον έλεγχο αυτόν.

 

…..9. Εάν ο οδηγός καταληφθεί να οδηγεί υπό την επίδραση τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, που σύμφωνα με τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα τριών (3) μέχρι έξι (6) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο."

 

Τα όρια ταχύτητας ρυθμίζονται στο άρ. 20 του Ν 2969/1999 σύμφωνα με το οποίο:

1.Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Ο έλεγχος της ταχύτητας των οδικών οχημάτων μπορεί να γίνεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και με ειδικές συσκευές.

 

Το άρ. 13 του Ν 2969/1999  ορίζει τη συμπεριφορά του οδηγού κατά την οδήγηση του οχήματός του:

….2. Ο οδηγός επιβάλλεται να έχει την, κατά τις σχετικές διατάξεις προβλεπόμενη άδεια οδήγησης και την αναγκαία σωματική και διανοητική ικανότητα και σε κατάλληλη κατάσταση για να οδηγεί οφείλει δε κατά το χρόνο της οδήγησης να είναι σε θέση να ελέγχει το όχημα του ή τα ζώα του. Ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται να έχει πλήρη ελευθερία των κινήσεών του, για να ενεργεί ελεύθερα τους αναγκαίους χειρισμούς.  Ιδιαίτερα, απαγορεύεται να χρησιμοποιεί εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές, καθώς και τηλεόραση. Η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση ή όταν χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας.

 

Συνεπώς η χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς ασύρματα ακουστικά τύπου Bluetooth ή σύστημα ανοικτής ακρόασης την ώρα της οδήγησης επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 100 ευρώ και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες όπως ορίζει η παράγραφος 6 της παραπάνω διάταξης. Τις ίδιες διοικητικές ποινές έχει και η λειτουργία τηλεόρασης μπροστά από τον οδηγό, ενώ τέτοια παραβίαση δεν υφίσταται αν η τηλεόραση είναι τοποθετημένη στα πίσω καθίσματα για τους επιβάτες.

Όσον αφορά τώρα τη χρήση κράνους και της ζώνης ασφαλείας ο Κώδικας Οδικής κυκλοφορίας προβλέπει τα παρακάτω στο άρθρο 12 Ν. 2969/1999 τόσο για τους ενήλικους όσο και για τα παιδιά:

«5. Η χρήση των ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τους οδηγούς όσο  και για τους επιβάτες. Σε περίπτωση μεταφοράς ανηλίκων επιβατών, εφόσον στο  όχημα υπάρχει συνοδός, την ευθύνη φέρει αυτός. Για τη μεταφορά παιδιών με αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κλπ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προδιαγραφές για τα ειδικά μέσα συγκράτησης, καθώς και εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή.

6. Οι Οδηγοί και οι επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο υποχρεούνται να φορούν προστατευτικό κράνος,  κανονικά δεμένο….

11…Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6  τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για δέκα (10) ημέρες και ο επιβάτης που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό ευρώ».

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρ. 33 του Ν. 2969/1999 (ΚΟΚ): «3. Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος και μοτοποδηλάτου επιβάλλεται να μεριμνά για την ασφάλεια των συνεπιβατών του και ειδικότερα να ελέγχει αν φορούν τις ζώνες ασφαλείας και το προστατευτικό κράνος κατά τη μεταφορά τους.» Σε περίπτωση δε που ο οδηγός παραβαίνει αυτή τη διάταξη τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.

 

Τέλος, αξίζει ωστόσο να επισημανθεί ότι τα αστυνομικά όργανα  δεν μπορούν να επιβάλουν πρόστιμα εναντίον των πολιτών για φερόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πολλές εβδομάδες ή μήνες αργότερα μετά το χρόνο τέλεσης της παράβασης αν δεν τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 104 παρ. 1 Ν. 2969/1999 (Κ.Ο.Κ.) θα πρέπει είτε ο παραβάτης να καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω την ίδια στιγμή που τελεί την παράβαση είτε θα πρέπει η παράβαση να έχει διαπιστωθεί αδιαμφισβήτητα με τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα και να έχει καταγραφεί ο αριθμός πλαισίου ή ο αριθμός πινακίδων του οχήματος.

 

H NEWLAW βρίσκεται στην διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών για συναφή νομικά ζητήματα.

Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502

 

Τι Προβλέπει ο ΚΟΚ για την Πρόληψη των Τροχαίων Ατυχημάτων;

 

Η πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το ίδρυμα για την υπεύθυνη οδήγηση “Fondation VINCI Autoroutes” έφερε στο φως ιδιαιτέρως αρνητικά  στοιχεία για την συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών. Τα αποτελέσματα ήταν μάλιστα τόσο άσχημα που η Ελλάδα αναδείχθηκε ως η δεύτερη χειρότερη Ευρωπαϊκή χώρα στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, καθώς μόνο οι Ιταλοί μας ξεπερνούν.  

Παρατηρείται πως η κύρια αιτία των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απρόσεχτη συμπεριφορά των οδηγών καθώς ένας στους τέσσερις οδηγούς έχει δηλώσει πως έχει αποκοιμηθεί στο τιμόνι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ένας στους τρεις δηλώνει πως κοιμάται μόλις 6 ώρες.

 Τη δεύτερη θέση των αιτιών των τροχαίων ατυχημάτων καταλαμβάνει η κατανάλωση αλκοόλ από τους οδηγούς σε ποσοστό 55%. Μετά έρχεται η υπερβολική ταχύτητα στο 46% των περιπτώσεων. Τέλος η χρήση κινητού τηλεφώνου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στους Έλληνες οδηγούς καθώς πολλοί οδηγοί δηλώνουν πως πραγματοποιούν κλήσεις στο κινητό τηλέφωνο χωρίς τη χρήση ακουστικών (που βάσει του ΚΟΚ πρέπει απαραιτήτως να είναι ασύρματα) ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν σύστημα ανοιχτής συνομιλίας ή ασύρματα ακουστικά Bluetooth. Επιπλέον η αποστολή, λήψη και  ανάγνωση ηλεκτρονικών μηνυμάτων καθίσταται μια από τις βασικές αίτιές πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων λόγω της έλλειψης προσοχής των οδηγών.

Σημαντικό ρόλο στην αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων καταλαμβάνει και το ενδιαφέρον  του οδηγού για την άρτια κατάσταση του αυτοκινήτου και τη λειτουργία του.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας περιέχει μια σειρά από διατάξεις που ρυθμίζουν την συμπεριφορά των οδηγών και προβλέπουν κυρώσεις για τους παραβάτες. Σύμφωνα με το άρ. 42 Ν 2969/1999:  

  «1. Απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος από οδηγό, ο οποίος κατά την οδήγηση του οχήματος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού. Ο ελεγχόμενος οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος όταν το ποσοστό αυτού στον οργανισμό είναι από 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,50gr./l) και άνω, μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και άνω, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας ,Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ορισθεί και μικρότερο ποσοστό από το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο, να καθοριστούν ειδικές κατηγορίες οδηγών με μικρότερα ποσοστά, προσαρμοζόμενων αναλόγως και των ορίων της παραγράφου 7, να εξειδικεύονται τα όρια τοξικών ουσιών ή φαρμάκων της παρούσας παραγράφου που ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού και να καθορίζονται οι επιστημονικοί τρόποι και η διαδικασία διαπίστωσης της χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων κατά τις παραγράφους του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

  2. Τα αρμόδια αστυνομικά και λιμενικά όργανα μπορούν κατά περίπτωση να ασκούν έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης, στον οργανισμό των οδηγών, οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι δε Οδηγοί υποχρεούνται να δέχονται τον έλεγχο αυτόν.

 

…..9. Εάν ο οδηγός καταληφθεί να οδηγεί υπό την επίδραση τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, που σύμφωνα με τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα τριών (3) μέχρι έξι (6) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο."

 

Τα όρια ταχύτητας ρυθμίζονται στο άρ. 20 του Ν 2969/1999 σύμφωνα με το οποίο:

1.Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Ο έλεγχος της ταχύτητας των οδικών οχημάτων μπορεί να γίνεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και με ειδικές συσκευές.

 

Το άρ. 13 του Ν 2969/1999  ορίζει τη συμπεριφορά του οδηγού κατά την οδήγηση του οχήματός του:

….2. Ο οδηγός επιβάλλεται να έχει την, κατά τις σχετικές διατάξεις προβλεπόμενη άδεια οδήγησης και την αναγκαία σωματική και διανοητική ικανότητα και σε κατάλληλη κατάσταση για να οδηγεί οφείλει δε κατά το χρόνο της οδήγησης να είναι σε θέση να ελέγχει το όχημα του ή τα ζώα του. Ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται να έχει πλήρη ελευθερία των κινήσεών του, για να ενεργεί ελεύθερα τους αναγκαίους χειρισμούς.  Ιδιαίτερα, απαγορεύεται να χρησιμοποιεί εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές, καθώς και τηλεόραση. Η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση ή όταν χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας.

 

Συνεπώς η χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς ασύρματα ακουστικά τύπου Bluetooth ή σύστημα ανοικτής ακρόασης την ώρα της οδήγησης επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 100 ευρώ και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες όπως ορίζει η παράγραφος 6 της παραπάνω διάταξης. Τις ίδιες διοικητικές ποινές έχει και η λειτουργία τηλεόρασης μπροστά από τον οδηγό, ενώ τέτοια παραβίαση δεν υφίσταται αν η τηλεόραση είναι τοποθετημένη στα πίσω καθίσματα για τους επιβάτες.

Όσον αφορά τώρα τη χρήση κράνους και της ζώνης ασφαλείας ο Κώδικας Οδικής κυκλοφορίας προβλέπει τα παρακάτω στο άρθρο 12 Ν. 2969/1999 τόσο για τους ενήλικους όσο και για τα παιδιά:

«5. Η χρήση των ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τους οδηγούς όσο  και για τους επιβάτες. Σε περίπτωση μεταφοράς ανηλίκων επιβατών, εφόσον στο  όχημα υπάρχει συνοδός, την ευθύνη φέρει αυτός. Για τη μεταφορά παιδιών με αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κλπ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προδιαγραφές για τα ειδικά μέσα συγκράτησης, καθώς και εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή.

6. Οι Οδηγοί και οι επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο υποχρεούνται να φορούν προστατευτικό κράνος,  κανονικά δεμένο….

11…Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6  τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για δέκα (10) ημέρες και ο επιβάτης που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό ευρώ».

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρ. 33 του Ν. 2969/1999 (ΚΟΚ): «3. Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος και μοτοποδηλάτου επιβάλλεται να μεριμνά για την ασφάλεια των συνεπιβατών του και ειδικότερα να ελέγχει αν φορούν τις ζώνες ασφαλείας και το προστατευτικό κράνος κατά τη μεταφορά τους.» Σε περίπτωση δε που ο οδηγός παραβαίνει αυτή τη διάταξη τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.

 

Τέλος, αξίζει ωστόσο να επισημανθεί ότι τα αστυνομικά όργανα  δεν μπορούν να επιβάλουν πρόστιμα εναντίον των πολιτών για φερόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πολλές εβδομάδες ή μήνες αργότερα μετά το χρόνο τέλεσης της παράβασης αν δεν τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 104 παρ. 1 Ν. 2969/1999 (Κ.Ο.Κ.) θα πρέπει είτε ο παραβάτης να καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω την ίδια στιγμή που τελεί την παράβαση είτε θα πρέπει η παράβαση να έχει διαπιστωθεί αδιαμφισβήτητα με τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα και να έχει καταγραφεί ο αριθμός πλαισίου ή ο αριθμός πινακίδων του οχήματος.

 

H NEWLAW βρίσκεται στην διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών για συναφή νομικά ζητήματα.

Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502

 

Τα πιο διαβασμενα