30 ΜΑΙΟΥ 2016
Υπό θέσπιση το Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Drones στην Ελλάδα


Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση
έθεσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τον κανονισμό πτήσεων των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), γνωστά και ως drones. Ο Διοικητής της ΥΠΑ, Κωνσταντίνος Λιντζεράκος, αφορμώμενος από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει διαπιστωθεί πολύ μεγάλη εξάπλωση της χρήσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, με απόφασή του, συγκρότησε Ομάδα Εργασίας, η οποία εκπόνησε σχέδιο Κανονισμού για τις πτήσεις των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα αυτής της Ομάδας Εργασίας είναι το κανονιστικό σχέδιο, στη διαμόρφωση του οποίου τώρα – και μέχρι τις 08/06/16- καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του κανονισμού.               


Μεταξύ άλλων, στο σχέδιο του κανονισμού προβλέπονται:

1) Καταγραφή σε ηλεκτρονικό αρχείο, των ΣμηΕΑ, των εκμεταλλευόμενων των ΣμηΕΑ (αγοραστών - ιδιοκτητών -κατόχων- μισθωτών - operators) καθώς και των χειριστών τους (remote pilots).

2) Ειδική άδεια για την χρήση ΣμηΕΑ, σε περίπτωση εμπορικής εκμετάλλευσής, σε όλες τις κατηγορίες.

3) Υποχρεωτική ασφάλιση για ζημίες έναντι έναντι τρίτων.

4) Μέτρα για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5) Κατάθεση σχεδίων πτήσης με άμεσο, εύκολο και ανέξοδο τρόπο μέσω διαδικτύου.

6) Κυρώσεις επί παραβάσεων.

Μπορείτε να συμμετέχετε στη δημόσια διαβούλευση εδώ και να διαβάσετε ολόκληρο το κανονιστικό σχέδιο εδώ.

Υπό θέσπιση το Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Drones στην Ελλάδα


Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση
έθεσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τον κανονισμό πτήσεων των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), γνωστά και ως drones. Ο Διοικητής της ΥΠΑ, Κωνσταντίνος Λιντζεράκος, αφορμώμενος από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει διαπιστωθεί πολύ μεγάλη εξάπλωση της χρήσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, με απόφασή του, συγκρότησε Ομάδα Εργασίας, η οποία εκπόνησε σχέδιο Κανονισμού για τις πτήσεις των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα αυτής της Ομάδας Εργασίας είναι το κανονιστικό σχέδιο, στη διαμόρφωση του οποίου τώρα – και μέχρι τις 08/06/16- καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του κανονισμού.               


Μεταξύ άλλων, στο σχέδιο του κανονισμού προβλέπονται:

1) Καταγραφή σε ηλεκτρονικό αρχείο, των ΣμηΕΑ, των εκμεταλλευόμενων των ΣμηΕΑ (αγοραστών - ιδιοκτητών -κατόχων- μισθωτών - operators) καθώς και των χειριστών τους (remote pilots).

2) Ειδική άδεια για την χρήση ΣμηΕΑ, σε περίπτωση εμπορικής εκμετάλλευσής, σε όλες τις κατηγορίες.

3) Υποχρεωτική ασφάλιση για ζημίες έναντι έναντι τρίτων.

4) Μέτρα για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5) Κατάθεση σχεδίων πτήσης με άμεσο, εύκολο και ανέξοδο τρόπο μέσω διαδικτύου.

6) Κυρώσεις επί παραβάσεων.

Μπορείτε να συμμετέχετε στη δημόσια διαβούλευση εδώ και να διαβάσετε ολόκληρο το κανονιστικό σχέδιο εδώ.

Τα πιο διαβασμενα