13 ΜΑΙΟΥ 2016
Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο νέος νόμος για το Ασφαλιστικό και το Φορολογικό


Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο νέος νόμος 4387/2016, μαζί με μια σειρά από τροπολογίες, που αφορά στο ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις διατάξεις του νόμου μπήκαν σε άμεση εφαρμογή, ήδη από το βράδυ της Πέμπτης.

Το σύνολο του νόμου όπως δημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος (αρ. φύλλου 85) του Φ.Ε.Κ. της Πέμπτης 12.5.2016 μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο νέος νόμος για το Ασφαλιστικό και το Φορολογικό


Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο νέος νόμος 4387/2016, μαζί με μια σειρά από τροπολογίες, που αφορά στο ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις διατάξεις του νόμου μπήκαν σε άμεση εφαρμογή, ήδη από το βράδυ της Πέμπτης.

Το σύνολο του νόμου όπως δημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος (αρ. φύλλου 85) του Φ.Ε.Κ. της Πέμπτης 12.5.2016 μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Τα πιο διαβασμενα