20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Άλλη μία επιτυχία της NEWLAW στο πεδίο των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

 

Το Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας έκανε δεκτή αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη εντολέα της NEWLAW (για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ). Η απόφαση αυτή ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά θετικών αποφάσεων σε υποθέσεις του νόμου Κατσέλη που έχει διαχειρισθεί ο ιδρυτής της NEWLAW Βίκτωρ Τσιλώνης.

Όσον αφορά στην περίπτωση υπό κρίση επρόκειτο για οδηγό ταξί με χαμηλά εισοδήματα, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών του οποίου η σύζυγος ήταν παράλληλα μακροχρόνια άνεργη. Το δικαστήριο έκρινε πως ο αιτούμενος έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 120 ευρώ για 36 μήνες για την αποπληρωμή των ανέγγυων δανείων με την ταυτόχρονη απαλλαγή του από το εναπομείναν χρέος. Προστατεύει δε και την πρώτη κατοικία του αιτουμένου ορίζοντας την καταβολή μηνιαίων δόσεων ύψους 95,83 ευρώ μηνιαίως, η καταβολή των οποίων θα ξεκινήσει μετά την πάροδο της πενταετίας που ορίστηκε για το πρώτο ποσό.

Η πρωτοτυπία της απόφασης αυτής έγκειται στο ότι προστατεύει το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί η πρώτη κατοικία του αιτουμένου και όχι ήδη υπάρχουσα κατοικία ή διαμέρισμα. Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται στο Γομάτι Χαλκιδικής (περιοχή που εντάσσεται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου), ενώ ο αιτούμενος κατοικεί στην Κασσάνδρα. Το Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας έκανε δεκτό το αίτημα του οφειλέτη για προστασία του οικοπέδου και όρισε καταβολή σταθερών δόσεων, χωρίς δηλαδή να λαμβάνουν χώρα αναπροσαρμογές του ποσού βάσει  του μέσου επιτοκίου στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως προκύπτει  από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, πρακτική που αποτελεί τον κανόνα αλλά μπορεί να δημιουργήσει πρακτικά μεγάλα προβλήματα καθώς ο δανειολήπτης θα πρέπει κάθε μήνα να πληροφορείται πόσο αναπροσαρμόζεται το συγκεκριμένο επιτόκιο και συνακόλουθα να καταβάλλει κάθε μήνα αντίστοιχη/διαφορετική δόση. Το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί ανέρχεται στο 80% της αντικειμενικής αξίας του προαναφερθέντος οικοπέδου. Έτσι σύμφωνα με την απόφαση του Ειρηνοδικείου Κασσάνδρας κουρεύεται συνολικά ποσό ύψους 38.000 ευρώ. 

Άλλη μία επιτυχία της NEWLAW στο πεδίο των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

 

Το Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας έκανε δεκτή αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη εντολέα της NEWLAW (για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ). Η απόφαση αυτή ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά θετικών αποφάσεων σε υποθέσεις του νόμου Κατσέλη που έχει διαχειρισθεί ο ιδρυτής της NEWLAW Βίκτωρ Τσιλώνης.

Όσον αφορά στην περίπτωση υπό κρίση επρόκειτο για οδηγό ταξί με χαμηλά εισοδήματα, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών του οποίου η σύζυγος ήταν παράλληλα μακροχρόνια άνεργη. Το δικαστήριο έκρινε πως ο αιτούμενος έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 120 ευρώ για 36 μήνες για την αποπληρωμή των ανέγγυων δανείων με την ταυτόχρονη απαλλαγή του από το εναπομείναν χρέος. Προστατεύει δε και την πρώτη κατοικία του αιτουμένου ορίζοντας την καταβολή μηνιαίων δόσεων ύψους 95,83 ευρώ μηνιαίως, η καταβολή των οποίων θα ξεκινήσει μετά την πάροδο της πενταετίας που ορίστηκε για το πρώτο ποσό.

Η πρωτοτυπία της απόφασης αυτής έγκειται στο ότι προστατεύει το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί η πρώτη κατοικία του αιτουμένου και όχι ήδη υπάρχουσα κατοικία ή διαμέρισμα. Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται στο Γομάτι Χαλκιδικής (περιοχή που εντάσσεται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου), ενώ ο αιτούμενος κατοικεί στην Κασσάνδρα. Το Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας έκανε δεκτό το αίτημα του οφειλέτη για προστασία του οικοπέδου και όρισε καταβολή σταθερών δόσεων, χωρίς δηλαδή να λαμβάνουν χώρα αναπροσαρμογές του ποσού βάσει  του μέσου επιτοκίου στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως προκύπτει  από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, πρακτική που αποτελεί τον κανόνα αλλά μπορεί να δημιουργήσει πρακτικά μεγάλα προβλήματα καθώς ο δανειολήπτης θα πρέπει κάθε μήνα να πληροφορείται πόσο αναπροσαρμόζεται το συγκεκριμένο επιτόκιο και συνακόλουθα να καταβάλλει κάθε μήνα αντίστοιχη/διαφορετική δόση. Το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί ανέρχεται στο 80% της αντικειμενικής αξίας του προαναφερθέντος οικοπέδου. Έτσι σύμφωνα με την απόφαση του Ειρηνοδικείου Κασσάνδρας κουρεύεται συνολικά ποσό ύψους 38.000 ευρώ. 

Τα πιο διαβασμενα