13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Προς ψήφιση η Οδηγία για την μαζική συλλογή δεδομένων επιβατών αεροπορικών μεταφορών


Τα μέλη του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου θα κληθούν αυτήν την εβδομάδα να ψηφίσουν για το αμφιλεγόμενο σύστημα Passenger Name Record (PNR), το οποίο θα επιτρέπει την μαζική συλλογή πληροφοριών για τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών της Ευρώπης, κάτι που θεωρείται από πολλούς ως παραβίαση της δικαιώματος της ιδιωτικότητας.

Η Οδηγία που θα τεθεί σε ψήφιση, έχει ως στόχο να ρυθμίσει τον τρόπο με τον οποίο διαβιβάζονται από τις αεροπορικές εταιρίες στα κράτη μέλη δεδομένα PNR διεθνών πτήσεων καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές. Η Οδηγία προβλέπει ότι τα δεδομένα PNR που συλλέγονται θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. 

Η αμφιλεγόμενη μαζική συλλογή πληροφοριών έχει τύχει έντονης κριτικής από ομάδες που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των πολιτών, κατά τις οποίες αυτή η μαζική συλλογή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το φαινόμενο της τρομοκρατίας.

Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται από τις αεροπορικές εταιρίες και θα δίνονται στις αρχές, θα διατηρούνται για πέντε χρόνια. Για τους πρώτους έξι μήνες, τα στοιχεία θα είναι «ακάλυπτα» ώστε να περιλαμβάνονται πληροφορίες ταυτοποίησης κάθε προσώπου ενώ για τα υπόλοιπα τεσσεράμισι χρόνια, τα στοιχεία ταυτοποίησης θα διαγράφονται, οπότε τα δεδομένα θα είναι ανώνυμα.

«Το PNR θα μας παρέχει έναν ζωτικής σημασίας εργαλείο ώστε να εντοπίζουμε ξένους μαχητές, διακινητές ναρκωτικών και σοβαρούς εγκληματίες. Τα μοτίβα συμπεριφορών που μπορούν να εντοπιστούν χάρη στις PNR πληροφορίες έχουν αποδειχθεί ανεκτίμητες για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου λειτουργεί ένα εθνικό σύστημα PNR» είπε ο Timothy Kirkhope, Βρετανός Ευρωβουλευτής των Συντηρητικών.

Η Γαλλία άσκησε πιέσεις για την υιοθέτηση του συστήματος PNR σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015, οι οποίες οδήγησαν στο θάνατο 130 ανθρώπων και στον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων. Αξίζει να σημειωθεί πως παρόμοιο σύστημα υιοθετήθηκε από τις Η.Π.Α μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το Δεκέμβριο του 2015, ο Giovanni Buttarelli, επιβλέπων της Προστασίας Ευρωπαικών Δεδομένων, είχε δηλώσει σχετικά με το ζήτημα «Οι περίπλοκες προκλήσεις που το σύστημα αυτό θέτει στις αρμόδιες αρχές, δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για την δυσανάλογη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων».

Προς ψήφιση η Οδηγία για την μαζική συλλογή δεδομένων επιβατών αεροπορικών μεταφορών


Τα μέλη του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου θα κληθούν αυτήν την εβδομάδα να ψηφίσουν για το αμφιλεγόμενο σύστημα Passenger Name Record (PNR), το οποίο θα επιτρέπει την μαζική συλλογή πληροφοριών για τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών της Ευρώπης, κάτι που θεωρείται από πολλούς ως παραβίαση της δικαιώματος της ιδιωτικότητας.

Η Οδηγία που θα τεθεί σε ψήφιση, έχει ως στόχο να ρυθμίσει τον τρόπο με τον οποίο διαβιβάζονται από τις αεροπορικές εταιρίες στα κράτη μέλη δεδομένα PNR διεθνών πτήσεων καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές. Η Οδηγία προβλέπει ότι τα δεδομένα PNR που συλλέγονται θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. 

Η αμφιλεγόμενη μαζική συλλογή πληροφοριών έχει τύχει έντονης κριτικής από ομάδες που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των πολιτών, κατά τις οποίες αυτή η μαζική συλλογή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το φαινόμενο της τρομοκρατίας.

Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται από τις αεροπορικές εταιρίες και θα δίνονται στις αρχές, θα διατηρούνται για πέντε χρόνια. Για τους πρώτους έξι μήνες, τα στοιχεία θα είναι «ακάλυπτα» ώστε να περιλαμβάνονται πληροφορίες ταυτοποίησης κάθε προσώπου ενώ για τα υπόλοιπα τεσσεράμισι χρόνια, τα στοιχεία ταυτοποίησης θα διαγράφονται, οπότε τα δεδομένα θα είναι ανώνυμα.

«Το PNR θα μας παρέχει έναν ζωτικής σημασίας εργαλείο ώστε να εντοπίζουμε ξένους μαχητές, διακινητές ναρκωτικών και σοβαρούς εγκληματίες. Τα μοτίβα συμπεριφορών που μπορούν να εντοπιστούν χάρη στις PNR πληροφορίες έχουν αποδειχθεί ανεκτίμητες για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου λειτουργεί ένα εθνικό σύστημα PNR» είπε ο Timothy Kirkhope, Βρετανός Ευρωβουλευτής των Συντηρητικών.

Η Γαλλία άσκησε πιέσεις για την υιοθέτηση του συστήματος PNR σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015, οι οποίες οδήγησαν στο θάνατο 130 ανθρώπων και στον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων. Αξίζει να σημειωθεί πως παρόμοιο σύστημα υιοθετήθηκε από τις Η.Π.Α μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το Δεκέμβριο του 2015, ο Giovanni Buttarelli, επιβλέπων της Προστασίας Ευρωπαικών Δεδομένων, είχε δηλώσει σχετικά με το ζήτημα «Οι περίπλοκες προκλήσεις που το σύστημα αυτό θέτει στις αρμόδιες αρχές, δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για την δυσανάλογη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων».

Τα πιο διαβασμενα