29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

 

Ένας συγκριτικός πίνακας των παλαιών και νέων ρυθμίσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από τον Αλέξανδρο Απ. Μαντζούτσο, Δικηγόρο - ΔΝ και μέλος ΔΣ ΕΑΝΔΑ, για την καλύτερη κατανόηση των πολυάριθμων και δραστικών αλλαγών που επέφερε ο ν. 4334/2015 στην πολιτική δίκη.

Βρείτε τον 86σέλιδο πίνακα εδώ.

Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

 

Ένας συγκριτικός πίνακας των παλαιών και νέων ρυθμίσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από τον Αλέξανδρο Απ. Μαντζούτσο, Δικηγόρο - ΔΝ και μέλος ΔΣ ΕΑΝΔΑ, για την καλύτερη κατανόηση των πολυάριθμων και δραστικών αλλαγών που επέφερε ο ν. 4334/2015 στην πολιτική δίκη.

Βρείτε τον 86σέλιδο πίνακα εδώ.

Τα πιο διαβασμενα