18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Aντισυνταγματική η υποχρεωτική ασφάλιση ασκούμενων δικηγόρων

 

Ο νόμος 3996/2011 προβλέπει την υποχρεωτική  ασφάλιση των ασκούμενων δικηγόρων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του νόμου «Οι ασκούμενοι δικηγόροι από την έγγραφη τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), καταβάλλοντες τις προβλεπόμενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές ασθένειας».

Όταν ζητήθηκε από τον δικηγόρο Ορφέα Φίλο,  να καταβάλει αναδρομικές «εισφορές άσκησης» στον τομέα υγείας δικηγόρων Αθηνών για το διάστημα, κατά το οποίο ήταν ασκούμενος δικηγόρος, αυτός προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια υποστηρίζοντας πως η παραπάνω διάταξη περί υποχρεωτικής ασφάλισης ασκούμενων δικηγόρων προσκρούει στο άρθρο 4 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την ισότητα μεταξύ των πολιτών. Κι αυτό, γιατί με την καθιέρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης από την περίοδο της άσκησης ακόμα, εξομοιώνει τους ασκούμενους δικηγόρους με τους δικηγόρους εγγεγραμμένους στους δικηγορικούς συλλόγους.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε πως η επίμαχη διάταξη είναι αντίθετη τόσο με το άρθρο 4 του Συντάγματος όσο και με το άρθρο 22 του Συντάγματος και συγκεκριμένα με την παράγραφο 5 αυτού που ορίζει πως το κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων.

Ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος, πρόεδρος της της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών δήλωσε επί του θέματος: «Μετά και την επίμαχη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση των ασκουμένων δικηγόρων, η ΕΑΝΔΑ θα επανέλθει εκ νέου στο θέμα, ζητώντας -για πολλοστή φορά- την κατάργηση της σχετικής διάταξης. Είναι νομικά και λογικά αδιανόητο να καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση χωρίς προηγούμενη κατοχύρωση δικαιώματος ελάχιστης αμοιβής, συνδεόμενης με την καταβολή εισφορών».

Aντισυνταγματική η υποχρεωτική ασφάλιση ασκούμενων δικηγόρων

 

Ο νόμος 3996/2011 προβλέπει την υποχρεωτική  ασφάλιση των ασκούμενων δικηγόρων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του νόμου «Οι ασκούμενοι δικηγόροι από την έγγραφη τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), καταβάλλοντες τις προβλεπόμενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές ασθένειας».

Όταν ζητήθηκε από τον δικηγόρο Ορφέα Φίλο,  να καταβάλει αναδρομικές «εισφορές άσκησης» στον τομέα υγείας δικηγόρων Αθηνών για το διάστημα, κατά το οποίο ήταν ασκούμενος δικηγόρος, αυτός προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια υποστηρίζοντας πως η παραπάνω διάταξη περί υποχρεωτικής ασφάλισης ασκούμενων δικηγόρων προσκρούει στο άρθρο 4 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την ισότητα μεταξύ των πολιτών. Κι αυτό, γιατί με την καθιέρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης από την περίοδο της άσκησης ακόμα, εξομοιώνει τους ασκούμενους δικηγόρους με τους δικηγόρους εγγεγραμμένους στους δικηγορικούς συλλόγους.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε πως η επίμαχη διάταξη είναι αντίθετη τόσο με το άρθρο 4 του Συντάγματος όσο και με το άρθρο 22 του Συντάγματος και συγκεκριμένα με την παράγραφο 5 αυτού που ορίζει πως το κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων.

Ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος, πρόεδρος της της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών δήλωσε επί του θέματος: «Μετά και την επίμαχη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση των ασκουμένων δικηγόρων, η ΕΑΝΔΑ θα επανέλθει εκ νέου στο θέμα, ζητώντας -για πολλοστή φορά- την κατάργηση της σχετικής διάταξης. Είναι νομικά και λογικά αδιανόητο να καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση χωρίς προηγούμενη κατοχύρωση δικαιώματος ελάχιστης αμοιβής, συνδεόμενης με την καταβολή εισφορών».

Τα πιο διαβασμενα