17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Αξιοποίηση αρχείων φυλακών με σημαντικό ιστορικό ενδιαφέρον


Με δελτίο τύπου του το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε πως προτίθεται να προστατεύσει και να αξιοποιήσει τα αρχεία που τηρούνται στις ελληνικές φυλακές και παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον.  

Η προστασία και αξιοποίηση σημαντικών αρχείων ιστορικού ενδιαφέροντος που τηρούνται στις φυλακές της χώρας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η αξία των αρχείων αυτών είναι μεγάλη, καθώς καλύπτουν σχεδόν όλη την Κατοχική, Εμφυλιακή και Μεταπολεμική περίοδο και περιλαμβάνουν σημαντικό πρωτότυπο αρχειακό υλικό. Για το λόγο αυτό σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των σωφρονιστικών καταστημάτων και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους δρομολογείται η παραλαβή, φύλαξη και επεξεργασία των αρχείων.

Ο Υπουργός  Δικαιοσύνης κ. Νίκος Παρασκευόπουλος δήλωσε: «Πρόθεσή μας είναι η συνεργασία με όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα όπου υπάρχει ιστορικής αξίας αρχειακό υλικό. Σκοπός μας είναι η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση αυτού του υλικού. Κάτι τέτοιο αποτελεί υποχρέωσή μας απέναντι στην νεότερη Ιστορία του τόπου μας και ιδίως απέναντι σε όσους συμπατριώτες μας έπεσαν θύματα διώξεων στις πιο ταραγμένες περιόδους της».

Την πρωτοβουλία και το συντονισμό της προσπάθειας έχει αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Κωστής Παπαϊωάννου, ο οποίος επισκέφτηκε ήδη τις Δικαστικές Φυλακές Διαβατών και ειδικότερα το χώρο όπου φυλάσσονται αρχεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Αξιοποίηση αρχείων φυλακών με σημαντικό ιστορικό ενδιαφέρον


Με δελτίο τύπου του το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε πως προτίθεται να προστατεύσει και να αξιοποιήσει τα αρχεία που τηρούνται στις ελληνικές φυλακές και παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον.  

Η προστασία και αξιοποίηση σημαντικών αρχείων ιστορικού ενδιαφέροντος που τηρούνται στις φυλακές της χώρας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η αξία των αρχείων αυτών είναι μεγάλη, καθώς καλύπτουν σχεδόν όλη την Κατοχική, Εμφυλιακή και Μεταπολεμική περίοδο και περιλαμβάνουν σημαντικό πρωτότυπο αρχειακό υλικό. Για το λόγο αυτό σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των σωφρονιστικών καταστημάτων και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους δρομολογείται η παραλαβή, φύλαξη και επεξεργασία των αρχείων.

Ο Υπουργός  Δικαιοσύνης κ. Νίκος Παρασκευόπουλος δήλωσε: «Πρόθεσή μας είναι η συνεργασία με όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα όπου υπάρχει ιστορικής αξίας αρχειακό υλικό. Σκοπός μας είναι η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση αυτού του υλικού. Κάτι τέτοιο αποτελεί υποχρέωσή μας απέναντι στην νεότερη Ιστορία του τόπου μας και ιδίως απέναντι σε όσους συμπατριώτες μας έπεσαν θύματα διώξεων στις πιο ταραγμένες περιόδους της».

Την πρωτοβουλία και το συντονισμό της προσπάθειας έχει αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Κωστής Παπαϊωάννου, ο οποίος επισκέφτηκε ήδη τις Δικαστικές Φυλακές Διαβατών και ειδικότερα το χώρο όπου φυλάσσονται αρχεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Τα πιο διαβασμενα