19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Σύγχυση με την προθεσμία για επικαιροποίηση των φακέλων του Ν. 3869/2010


Σύγχυση έχει προκληθεί με το ποια τελικά είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την επικαιροποίηση των στοιχείων των φακέλων του νόμου Κατσέλη (Ν.3869/2010). 

Αρχικά, κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία (για να δείτε την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας πατήστε εδώ) από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με την οποία, οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) και συγκεκριμένα αυτοί των οποίων η αίτηση εκκρεμούσε στις 14.08.2015, δηλαδή δεν είχε μέχρι τότε εκδοθεί η τελική απόφαση, μπορούσαν πλέον μέχρι τις 30 Απριλίου 2016 να επικαιροποιούν τα στοιχεία του φακέλου τους στις Γραμματείες των αντίστοιχων Ειρηνοδικείων.

Στη συνέχεια, έγινε γνωστό από διάφορα μέσα ενημέρωσης (ενδεικτικά παραθέτουμε την είδηση από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ), πως η τροπολογία υπερψηφίστηκε από το σύνολο των κομμάτων της Βουλής, εκτός από το ΚΚΕ που δήλωσε «παρών». Μάλιστα κατά τα μέσα ενημέρωσης η τροπολογία έγινε δεκτή με τη νέα τροποποίηση, στην οποία προχώρησε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, όπου δίνόταν παράταση μέχρι τις 30 Μαΐου 2016 για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των φακέλων των αιτουμένων να υπαχθούν στο Ν. 3869/2010 για την προστασία των υπερχρεωμένα φυσικών προσώπων.

Ωστόσο το ΦΕΚ Α' 18/15.2.2016 που δημοσιεύτηκε στις 15.02.16 στην παράγραφο 1 του Άρθρου Τρίτου (σελ. 482) αναφέρει πως «Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 4 Μαΐου 2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεως τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010.»  

Δεν γνωρίζουμε γιατί η υπερψηφισθείσα τροπολογία και το δημοσιευμένο ΦΕΚ, αντικρούουν το ένα το άλλο όσον αφορά την παράταση της προθεσμίας και προκαλούν σύγχυση ωστόσο θέλουμε να γίνει σαφές ότι κατά την ισχύουσα διάταξη η επικαιροποίηση πρέπει να γίνει έως τις 4 Μαΐου 2016.

Σύγχυση με την προθεσμία για επικαιροποίηση των φακέλων του Ν. 3869/2010


Σύγχυση έχει προκληθεί με το ποια τελικά είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την επικαιροποίηση των στοιχείων των φακέλων του νόμου Κατσέλη (Ν.3869/2010). 

Αρχικά, κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία (για να δείτε την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας πατήστε εδώ) από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με την οποία, οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) και συγκεκριμένα αυτοί των οποίων η αίτηση εκκρεμούσε στις 14.08.2015, δηλαδή δεν είχε μέχρι τότε εκδοθεί η τελική απόφαση, μπορούσαν πλέον μέχρι τις 30 Απριλίου 2016 να επικαιροποιούν τα στοιχεία του φακέλου τους στις Γραμματείες των αντίστοιχων Ειρηνοδικείων.

Στη συνέχεια, έγινε γνωστό από διάφορα μέσα ενημέρωσης (ενδεικτικά παραθέτουμε την είδηση από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ), πως η τροπολογία υπερψηφίστηκε από το σύνολο των κομμάτων της Βουλής, εκτός από το ΚΚΕ που δήλωσε «παρών». Μάλιστα κατά τα μέσα ενημέρωσης η τροπολογία έγινε δεκτή με τη νέα τροποποίηση, στην οποία προχώρησε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, όπου δίνόταν παράταση μέχρι τις 30 Μαΐου 2016 για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των φακέλων των αιτουμένων να υπαχθούν στο Ν. 3869/2010 για την προστασία των υπερχρεωμένα φυσικών προσώπων.

Ωστόσο το ΦΕΚ Α' 18/15.2.2016 που δημοσιεύτηκε στις 15.02.16 στην παράγραφο 1 του Άρθρου Τρίτου (σελ. 482) αναφέρει πως «Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 4 Μαΐου 2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεως τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010.»  

Δεν γνωρίζουμε γιατί η υπερψηφισθείσα τροπολογία και το δημοσιευμένο ΦΕΚ, αντικρούουν το ένα το άλλο όσον αφορά την παράταση της προθεσμίας και προκαλούν σύγχυση ωστόσο θέλουμε να γίνει σαφές ότι κατά την ισχύουσα διάταξη η επικαιροποίηση πρέπει να γίνει έως τις 4 Μαΐου 2016.

Τα πιο διαβασμενα