17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Υπογράφηκε το πρώτο σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια στη Θεσσαλονίκη

 

Υπογράφηκε χθες στη Θεσσαλονίκη το πρώτο σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ενός ομόφυλου ζευγαριού. Πρόκειται για δύο άνδρες νεαρής ηλικίας στους οποίους δόθηκε ως αναμνηστικό ένα κεραμικό που συμβολίζει τον έρωτα. 

Ο ν. 4356/2015 που επέκτεινε το σύμφωνο συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια επέφερε και μια σειρά αλλαγών στα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από τη σύναψη του συμφώνου. Πιο συγκεκριμένα, ο μέχρι πρότινος ισχύων ν. 3719/2008 προέβλεπε πως το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του συμβίου ανερχόταν στο 1/6 της κληρονομίας, εάν συνέτρεχε με κληρονόμους της πρώτης τάξης, και στο 1/3, εάν συνέτρεχε με κληρονόμους των άλλων τάξεων. Πλέον τα ποσοστά αυτά έχουν αλλάξει, αφού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρο 8 εδ. α΄ ν. 4356/2015) και ως εκ τούτου αυτά ανέρχονται πλέον σε 1/4 και 1/2.

Περαιτέρω, με το νέο νομοθέτημα δίνεται η δυνατότητα στους συμβίους να παραιτηθούν από τη νόμιμη μοίρα, κάτι που δεν προβλεπόταν υπό το καθεστώς του προηγούμενου νόμου. Η αλλαγή αυτή επήλθε λόγω της έντονης κριτικής που ασκήθηκε, μιας και η αναγνώριση δικαιώματος νόμιμης μοίρας αντιτίθεται στη φιλοσοφία του συμφώνου. Αυτή έγκειται στο ότι τα μέρη μπορούν τα ίδια να αυτοκαθορίσουν τις περιουσιακές τους σχέσεις.

Τέλος, με το ν. 4356/2015 αλλάζει και η σχετική διάταξη για την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα μετά τη λύση του συμφώνου. Με ρητή πλέον παραπομπή στο άρθρο 1400 ΑΚ (άρθρο 5 παρ. 2 ν. 4356/2015) καθιερώνεται και για τον επιζώντα συμβίο το τεκμήριο της συμβολής κατά 1/3 στην περιουσία του αποβιώσαντος. Το τεκμήριο αυτό δεν ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς και ο επιζών συμβίος έπρεπε ο ίδιος να επικαλεστεί και να αποδείξει το ποσοστό της συμβολής του στην επαύξηση της περιουσίας του συντρόφου του. 

Υπογράφηκε το πρώτο σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια στη Θεσσαλονίκη

 

Υπογράφηκε χθες στη Θεσσαλονίκη το πρώτο σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ενός ομόφυλου ζευγαριού. Πρόκειται για δύο άνδρες νεαρής ηλικίας στους οποίους δόθηκε ως αναμνηστικό ένα κεραμικό που συμβολίζει τον έρωτα. 

Ο ν. 4356/2015 που επέκτεινε το σύμφωνο συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια επέφερε και μια σειρά αλλαγών στα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από τη σύναψη του συμφώνου. Πιο συγκεκριμένα, ο μέχρι πρότινος ισχύων ν. 3719/2008 προέβλεπε πως το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του συμβίου ανερχόταν στο 1/6 της κληρονομίας, εάν συνέτρεχε με κληρονόμους της πρώτης τάξης, και στο 1/3, εάν συνέτρεχε με κληρονόμους των άλλων τάξεων. Πλέον τα ποσοστά αυτά έχουν αλλάξει, αφού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρο 8 εδ. α΄ ν. 4356/2015) και ως εκ τούτου αυτά ανέρχονται πλέον σε 1/4 και 1/2.

Περαιτέρω, με το νέο νομοθέτημα δίνεται η δυνατότητα στους συμβίους να παραιτηθούν από τη νόμιμη μοίρα, κάτι που δεν προβλεπόταν υπό το καθεστώς του προηγούμενου νόμου. Η αλλαγή αυτή επήλθε λόγω της έντονης κριτικής που ασκήθηκε, μιας και η αναγνώριση δικαιώματος νόμιμης μοίρας αντιτίθεται στη φιλοσοφία του συμφώνου. Αυτή έγκειται στο ότι τα μέρη μπορούν τα ίδια να αυτοκαθορίσουν τις περιουσιακές τους σχέσεις.

Τέλος, με το ν. 4356/2015 αλλάζει και η σχετική διάταξη για την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα μετά τη λύση του συμφώνου. Με ρητή πλέον παραπομπή στο άρθρο 1400 ΑΚ (άρθρο 5 παρ. 2 ν. 4356/2015) καθιερώνεται και για τον επιζώντα συμβίο το τεκμήριο της συμβολής κατά 1/3 στην περιουσία του αποβιώσαντος. Το τεκμήριο αυτό δεν ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς και ο επιζών συμβίος έπρεπε ο ίδιος να επικαλεστεί και να αποδείξει το ποσοστό της συμβολής του στην επαύξηση της περιουσίας του συντρόφου του. 

Τα πιο διαβασμενα