10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Παρατείνεται η προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων του Νόμου Κατσέλη


UPDATE (15/2/16): Η τροπολογία υπερψηφίστηκε από το σύνολο των κομμάτων της Βουλής, εκτός από το ΚΚΕ που δήλωσε «παρών». Η τροπολογία έγινε δεκτή με τη νέα τροποποίηση, στην οποία προχώρησε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, όπου δίνεται παράταση μέχρι τις 30 Μαΐου 2016 (ενώ αρχικά υπήρχε πρόταση για παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου) για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των φακέλων των αιτουμένων να υπαχθούν στο Ν. 3869/2010 για την προστασία των υπερχρεωμένα φυσικών προσώπων.


Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε (για να δείτε την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας πατήστε εδώ) από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τον Υπουργό Οικονομικών, οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) και συγκεκριμένα αυτοί των οποίων η αίτηση εκκρεμούσε στις 14.08.2015, δηλαδή δεν είχε μέχρι τότε εκδοθεί η τελική απόφαση, μπορούσαν πλέον μέχρι τις 30 Απριλίου 2016 να επικαιροποιούν τα στοιχεία του φακέλου τους στις Γραμματείες των αντίστοιχων Ειρηνοδικείων. Η παράταση αυτή θα δοθεί μιας και λόγου του όγκου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα, τα τελευταία αδυνατούν να χορηγήσουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις οφειλών εντός του προβλεπόμενου 10ημέρου, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση της διαδικασίας της επικαιροποίησης. Για το λόγο αυτό πολλοί δανειολήπτες έχουν προβεί σε καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές, όπως, για παράδειγμα, προς το Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών. Πρέπει να τονιστεί πως η τροπολογία αυτή δεν έχει ακόμα ψηφισθεί, ωστόσο η ψηφοφορία αναμένεται να λάβει χώρα μέσα στις επόμενες ημέρες. 

Παρατείνεται η προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων του Νόμου Κατσέλη


UPDATE (15/2/16): Η τροπολογία υπερψηφίστηκε από το σύνολο των κομμάτων της Βουλής, εκτός από το ΚΚΕ που δήλωσε «παρών». Η τροπολογία έγινε δεκτή με τη νέα τροποποίηση, στην οποία προχώρησε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, όπου δίνεται παράταση μέχρι τις 30 Μαΐου 2016 (ενώ αρχικά υπήρχε πρόταση για παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου) για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των φακέλων των αιτουμένων να υπαχθούν στο Ν. 3869/2010 για την προστασία των υπερχρεωμένα φυσικών προσώπων.


Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε (για να δείτε την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας πατήστε εδώ) από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τον Υπουργό Οικονομικών, οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) και συγκεκριμένα αυτοί των οποίων η αίτηση εκκρεμούσε στις 14.08.2015, δηλαδή δεν είχε μέχρι τότε εκδοθεί η τελική απόφαση, μπορούσαν πλέον μέχρι τις 30 Απριλίου 2016 να επικαιροποιούν τα στοιχεία του φακέλου τους στις Γραμματείες των αντίστοιχων Ειρηνοδικείων. Η παράταση αυτή θα δοθεί μιας και λόγου του όγκου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα, τα τελευταία αδυνατούν να χορηγήσουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις οφειλών εντός του προβλεπόμενου 10ημέρου, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση της διαδικασίας της επικαιροποίησης. Για το λόγο αυτό πολλοί δανειολήπτες έχουν προβεί σε καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές, όπως, για παράδειγμα, προς το Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών. Πρέπει να τονιστεί πως η τροπολογία αυτή δεν έχει ακόμα ψηφισθεί, ωστόσο η ψηφοφορία αναμένεται να λάβει χώρα μέσα στις επόμενες ημέρες. 

Τα πιο διαβασμενα