17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Η μεγάλη απόσταση σπίτι - δουλειά «έσωσε» 55χρονη δανειολήπτρια

Ειδικότερα, το Ειρηνοδικείο Λαυρίου με την υπ' αριθμόν 4/2015 απόφαση του ρύθμισε τα χρέη της 55χρονης προς πιστωτικά ιδρύματα ύψους 32.313 € για την επόμενη πενταετία και εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία της. Στο σκεπτικό της απόφασης του το Ειρηνοδικείο Λαυρίου συνυπολόγισε στο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της 55χρονης και τα 200 ευρώ που πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα για να μετακινείται από τον τόπο κατοικίας της, στην Παλαιά Φώκαια Αττικής, στον τόπο εργασίας της, στο κέντρο της Αθήνας, καταλήγοντας ότι η δανειολήπτρια έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών της προς τις τράπεζες. Τελικά, το Ειρηνοδικείο Λαυρίου όρισε μηνιαίες καταβολές για πέντε έτη ύψους 300 € εκάστη. Μετά την παρέλευση της πενταετίας, η 55χρονη θα καταβάλει ακόμα 50 μηνιαίες δόσεις των 287 € η καθεμία, προκειμένου να διασώσει από την εκποίηση την κύρια κατοικία της.

Η μεγάλη απόσταση σπίτι - δουλειά «έσωσε» 55χρονη δανειολήπτρια

Ειδικότερα, το Ειρηνοδικείο Λαυρίου με την υπ' αριθμόν 4/2015 απόφαση του ρύθμισε τα χρέη της 55χρονης προς πιστωτικά ιδρύματα ύψους 32.313 € για την επόμενη πενταετία και εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία της. Στο σκεπτικό της απόφασης του το Ειρηνοδικείο Λαυρίου συνυπολόγισε στο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της 55χρονης και τα 200 ευρώ που πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα για να μετακινείται από τον τόπο κατοικίας της, στην Παλαιά Φώκαια Αττικής, στον τόπο εργασίας της, στο κέντρο της Αθήνας, καταλήγοντας ότι η δανειολήπτρια έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών της προς τις τράπεζες. Τελικά, το Ειρηνοδικείο Λαυρίου όρισε μηνιαίες καταβολές για πέντε έτη ύψους 300 € εκάστη. Μετά την παρέλευση της πενταετίας, η 55χρονη θα καταβάλει ακόμα 50 μηνιαίες δόσεις των 287 € η καθεμία, προκειμένου να διασώσει από την εκποίηση την κύρια κατοικία της.

Τα πιο διαβασμενα