25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Καταδίκη της Ελλάδας στο ΕΔΔΑ για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Aνθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα, στην υπόθεση L.E. κατά Ελλάδας, για παραβίαση των άρθρων 4 (απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων), 6 παρ. 1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη εντός λογικής προθεσμίας) και 13 (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής), επιδικάζοντας αποζημίωση 12.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 3.000 ευρώ για δικαστική έξοδα.

Όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, διακινητής υποσχέθηκε το 2004 στην L.E., υπήκοο Νιγηρίας, ότι θα μπορέσει να την μεταφέρει παράνομα στην Ελλάδα για να δουλέψει σε μπαρ, με αντάλλαγμα 40.000 ευρώ.

Όταν έφτασε στην Ελλάδα, ο διακινητής της πήρε το διαβατήριο και την εξανάγκασε σε πορνεία.

Το 2006, αφού συνελήφθη από την αστυνομία για παράνομη πορνεία και διαμονή στη χώρα και βρισκόταν σε περιορισμό, κατέθεσε μήνυση κατά του διακινητή της αναφέροντας πως ήταν θύμα ανθρώπινης εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά, παρόλο που αναγνωρίσθηκε ως θύμα εμπορίας, χρειάστηκε να περιμένει περισσότερο από εννέα μήνες μέχρι το δικαιοδοτικό σύστημα να της αναγνωρίσει επίσημα την ιδιότητα του θύματος εμπορίας ανθρώπων.

Το Δικαστήριο εντόπισε μια σειρά από ελλείψεις που έθεσαν εμπόδια στην αποτελεσματικότητα της προκαταρκτικής έρευνας και της επακόλουθης έρευνας της υπόθεσης.

Παράλληλα, όσον αφορά τη διοικητική και δικονομική διαδικασία, το Δικαστήριο διαπίστωσε πολλές καθυστερήσεις και ελλείψεις, ενώ η συνολική διάρκεια της διαδικασίας ήταν υπερβολική για μόνο ένα βαθμό δικαιοδοσίας και, επομένως, δεν έγινε σεβαστό το δικαίωμα στην απονομή δικαιοσύνης εντός εύλογης προθεσμίας.

Ολόκληρη η απόφαση του ΕΔΔΑ στη γαλλική γλώσσα εδώ

Πηγή: Lawspot.gr

Καταδίκη της Ελλάδας στο ΕΔΔΑ για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Aνθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα, στην υπόθεση L.E. κατά Ελλάδας, για παραβίαση των άρθρων 4 (απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων), 6 παρ. 1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη εντός λογικής προθεσμίας) και 13 (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής), επιδικάζοντας αποζημίωση 12.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 3.000 ευρώ για δικαστική έξοδα.

Όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, διακινητής υποσχέθηκε το 2004 στην L.E., υπήκοο Νιγηρίας, ότι θα μπορέσει να την μεταφέρει παράνομα στην Ελλάδα για να δουλέψει σε μπαρ, με αντάλλαγμα 40.000 ευρώ.

Όταν έφτασε στην Ελλάδα, ο διακινητής της πήρε το διαβατήριο και την εξανάγκασε σε πορνεία.

Το 2006, αφού συνελήφθη από την αστυνομία για παράνομη πορνεία και διαμονή στη χώρα και βρισκόταν σε περιορισμό, κατέθεσε μήνυση κατά του διακινητή της αναφέροντας πως ήταν θύμα ανθρώπινης εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά, παρόλο που αναγνωρίσθηκε ως θύμα εμπορίας, χρειάστηκε να περιμένει περισσότερο από εννέα μήνες μέχρι το δικαιοδοτικό σύστημα να της αναγνωρίσει επίσημα την ιδιότητα του θύματος εμπορίας ανθρώπων.

Το Δικαστήριο εντόπισε μια σειρά από ελλείψεις που έθεσαν εμπόδια στην αποτελεσματικότητα της προκαταρκτικής έρευνας και της επακόλουθης έρευνας της υπόθεσης.

Παράλληλα, όσον αφορά τη διοικητική και δικονομική διαδικασία, το Δικαστήριο διαπίστωσε πολλές καθυστερήσεις και ελλείψεις, ενώ η συνολική διάρκεια της διαδικασίας ήταν υπερβολική για μόνο ένα βαθμό δικαιοδοσίας και, επομένως, δεν έγινε σεβαστό το δικαίωμα στην απονομή δικαιοσύνης εντός εύλογης προθεσμίας.

Ολόκληρη η απόφαση του ΕΔΔΑ στη γαλλική γλώσσα εδώ

Πηγή: Lawspot.gr

Τα πιο διαβασμενα