21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Θετική απόφαση για δανειολήπτη: Πότε υπάρχει δόλος του οφειλέτη σύμφωνα με το νόμο Κατσέλη;


Βασική προϋπόθεση υπαγωγής στο νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) είναι η έλλειψη δόλου του αιτούμενου οφειλέτη, ως προς την περιέλευσή του σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών. Το Ειρηνοδικείο της Φλώρινας με απόφασή του (22/2014, η οποία δημοσιεύτηκε και στη NOMOS) πραγματεύτηκε το πότε στοιχειοθετείται αυτός ο δόλος του οφειλέτη-δανειολήπτη. Τασσόμενο υπερ των δανειοληπτών επισήμανε πως "ο δόλος του οφειλέτη πρέπει να αναφέρεται στην πρόκληση μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των χρεών και την πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές και δεν είναι αρκετό ο οφειλέτης κατά την ανάληψη του χρέους να αδυνατούσε να το εξοφλήσει με βάση την εν γένει οικονομική του δυνατότητα, καθώς ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να υποχρεώσει τον πιστωτή να αποδεχθεί την πρότασή του για την κατάρτιση σύμβασης δανείου, ενώ αντιθέτως τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα και την υποχρέωση να ελέγχουν τις οικονομικές δυνατότητες του αιτουμένου δανείου και τις λοιπές δανειακές του υποχρεώσεις μέσω του συστήματος «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», προβαίνοντας σε «υπεύθυνο δανεισμό» των οφειλετών τους."

Ολόκληρη η απόφαση, η οποία αποτέλεσε την πρώτη θετική απόφαση του νόμου 3869/2010 στη Φλώρινα και στην οποία παραστάθηκε ο συνιδρυτής της NEWLAW, Βίκτωρ Τσιλώνης, συνοδευμένη από σχολιασμό του Στέργιου Αϊδινλή εδώ

Θετική απόφαση για δανειολήπτη: Πότε υπάρχει δόλος του οφειλέτη σύμφωνα με το νόμο Κατσέλη;


Βασική προϋπόθεση υπαγωγής στο νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) είναι η έλλειψη δόλου του αιτούμενου οφειλέτη, ως προς την περιέλευσή του σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών. Το Ειρηνοδικείο της Φλώρινας με απόφασή του (22/2014, η οποία δημοσιεύτηκε και στη NOMOS) πραγματεύτηκε το πότε στοιχειοθετείται αυτός ο δόλος του οφειλέτη-δανειολήπτη. Τασσόμενο υπερ των δανειοληπτών επισήμανε πως "ο δόλος του οφειλέτη πρέπει να αναφέρεται στην πρόκληση μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των χρεών και την πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές και δεν είναι αρκετό ο οφειλέτης κατά την ανάληψη του χρέους να αδυνατούσε να το εξοφλήσει με βάση την εν γένει οικονομική του δυνατότητα, καθώς ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να υποχρεώσει τον πιστωτή να αποδεχθεί την πρότασή του για την κατάρτιση σύμβασης δανείου, ενώ αντιθέτως τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα και την υποχρέωση να ελέγχουν τις οικονομικές δυνατότητες του αιτουμένου δανείου και τις λοιπές δανειακές του υποχρεώσεις μέσω του συστήματος «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», προβαίνοντας σε «υπεύθυνο δανεισμό» των οφειλετών τους."

Ολόκληρη η απόφαση, η οποία αποτέλεσε την πρώτη θετική απόφαση του νόμου 3869/2010 στη Φλώρινα και στην οποία παραστάθηκε ο συνιδρυτής της NEWLAW, Βίκτωρ Τσιλώνης, συνοδευμένη από σχολιασμό του Στέργιου Αϊδινλή εδώ

Τα πιο διαβασμενα