20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Αλλάζουν οι αντικειμενικές αξίες: πώς επηρεάζονται οι αιτήσεις του νόμου Κατσέλη;


Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Οικονομικών. Η μείωση κυμαίνεται από 5% έως 19%. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από τις 21.5.2015.

Προβλέπονται 9 κλίμακες τιμών ζώνης σε όλη την επικράτεια σε κάθε μία από τις οποίες προβλέπονται διαφορετικά ποσοστά μείωσης των τιμών. Μόνο στις περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερες από 650€ και με τιμή ζώνης μεγαλύτερες των 4.050€ οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες.

Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών επηρεάζει πέραν των άλλων και τις υποθέσεις του Νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη), καθώς για τον προσδιορισμό του μέγιστου ποσού αποπληρωμής του οφειλέτη, που είχε υποβάλει αίτηση για να υπαχθεί στο νόμο, λαμβάνεται υπ' όψιν το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του, την οποία επιδιώκει να προστατεύσει. Αν και μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του νόμου που τέθηκαν σε ισχύ από τις 1 Ιανουαρίου 2016, πλέον λαμβάνεται υπ' όψιν η εμπορική αξία του ακινήτου, η αναπροσαρμογή θα επηρεάσει την συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων του νόμου Κατσέλη που κατατέθηκαν πριν από τις 01-01-2016, ενώ θα επηρεάσει με έμμεσο τρόπο και τις νέες αιτήσεις που κατατέθηκαν ή θα κατατεθούν από τον Ιανουάριο του 2016 και μετά, καθώς η μείωση των αντικειμενικών αξιών θα συμπαρασύρει εμμέσως πλην σαφώς και τη μείωση των εμπορικών αξιών.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα όσα λέγονται στην ανακοίνωση του Υπουργείου η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση:

«1) Εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ περί αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, με αναδρομική ισχύ από τις 21.5.2015, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

2) Εφαρμόζει τις νομοθετικές αποφάσεις, που έχουν ψηφιστεί από το 2007, και καμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχε προχωρήσει σε εφαρμογή τους.

(...)

4) Επιβεβαιώνει τις δεσμεύσεις περί καμίας αύξησης στις αντικειμενικές αξίες, εκ μέρους της Κυβέρνησης. Στις εννέα κλίμακες διαδοχικών ομάδων τιμών ζώνης που δημιουργούνται, και αφορούν όλη την επικράτεια, στις ισχύουσες τιμές από 400- 650 ευρώ, οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες, όπως και στις τιμές από 4.050- 8.800 ευρώ. Σε όλες τις άλλες ομάδες τιμών ζώνης έχουμε μείωση των ισχυουσών τιμών από 5- 19%.

(...)

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και οι επιτροπές που συστάθηκαν (για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών) διεκπεραίωσαν επιτυχώς το έργο τους και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανταποκρίθηκαν στις νομικές και κοινωνικές αναγκαιότητες».

Αλλάζουν οι αντικειμενικές αξίες: πώς επηρεάζονται οι αιτήσεις του νόμου Κατσέλη;


Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Οικονομικών. Η μείωση κυμαίνεται από 5% έως 19%. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από τις 21.5.2015.

Προβλέπονται 9 κλίμακες τιμών ζώνης σε όλη την επικράτεια σε κάθε μία από τις οποίες προβλέπονται διαφορετικά ποσοστά μείωσης των τιμών. Μόνο στις περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερες από 650€ και με τιμή ζώνης μεγαλύτερες των 4.050€ οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες.

Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών επηρεάζει πέραν των άλλων και τις υποθέσεις του Νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη), καθώς για τον προσδιορισμό του μέγιστου ποσού αποπληρωμής του οφειλέτη, που είχε υποβάλει αίτηση για να υπαχθεί στο νόμο, λαμβάνεται υπ' όψιν το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του, την οποία επιδιώκει να προστατεύσει. Αν και μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του νόμου που τέθηκαν σε ισχύ από τις 1 Ιανουαρίου 2016, πλέον λαμβάνεται υπ' όψιν η εμπορική αξία του ακινήτου, η αναπροσαρμογή θα επηρεάσει την συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων του νόμου Κατσέλη που κατατέθηκαν πριν από τις 01-01-2016, ενώ θα επηρεάσει με έμμεσο τρόπο και τις νέες αιτήσεις που κατατέθηκαν ή θα κατατεθούν από τον Ιανουάριο του 2016 και μετά, καθώς η μείωση των αντικειμενικών αξιών θα συμπαρασύρει εμμέσως πλην σαφώς και τη μείωση των εμπορικών αξιών.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα όσα λέγονται στην ανακοίνωση του Υπουργείου η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση:

«1) Εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ περί αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, με αναδρομική ισχύ από τις 21.5.2015, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

2) Εφαρμόζει τις νομοθετικές αποφάσεις, που έχουν ψηφιστεί από το 2007, και καμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχε προχωρήσει σε εφαρμογή τους.

(...)

4) Επιβεβαιώνει τις δεσμεύσεις περί καμίας αύξησης στις αντικειμενικές αξίες, εκ μέρους της Κυβέρνησης. Στις εννέα κλίμακες διαδοχικών ομάδων τιμών ζώνης που δημιουργούνται, και αφορούν όλη την επικράτεια, στις ισχύουσες τιμές από 400- 650 ευρώ, οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες, όπως και στις τιμές από 4.050- 8.800 ευρώ. Σε όλες τις άλλες ομάδες τιμών ζώνης έχουμε μείωση των ισχυουσών τιμών από 5- 19%.

(...)

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και οι επιτροπές που συστάθηκαν (για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών) διεκπεραίωσαν επιτυχώς το έργο τους και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανταποκρίθηκαν στις νομικές και κοινωνικές αναγκαιότητες».

Τα πιο διαβασμενα