11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Στην Ολομέλεια του ΣτΕ ο Συμβιβασμός με τη Siemens

Η Ολομέλεια του ΣτΕ θα αποφασίσει για τη νομιμότητα του συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της γερμανικής εταιρείας Siemens.

Η υπόθεση ξεκινά το 2012 όταν ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας υπέγραψε την συμφωνία συμβιβασμού με τον γερμανικό κολοσσό και με την οποία επιλύθηκαν τα θέματα που είχαν προκύψει από το σκάνδαλο Siemensκαι συγκεκριμένα δραστηριότητα διαφθοράς, πληρωμές ή υποσχέσεις πληρωμών προς τρίτους ή άλλες παράνομες δραστηριότητες από την πλευρά της Siemens.

Από την πλευρά της η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει για την εκτέλεση επενδύσεων και παροχή 90 εκατομμυρίων ευρώ για "υποστήριξη φορέων και δραστηριοτήτων της Ελληνικής Δημοκρατίας", ‘όπως αναφέρει το εν λόγω πρακτικό.

Κατά του συμβιβασμού είχαν προσφύγει ο Σωματείο "Έλληνες Φορολογούμενοι" και Έλληνες φορολογούμενοι υποστηρίζοντας ότι η "συμφωνία συμβιβασμού" είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα και μη νόμιμη.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ, με την απόφαση υπ’ αρ. 3930/2015, παρέπεμψε το ζήτημα στην Ολομέλεια λόγω της μεγάλης του σπουδαιότητας. Έτσι η Ολομέλεια του ΣτΕ καλείται να αποφασίσει αν οι διατάξεις του νόμου 4072/2012 που προβλέπουν τη δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου να συμβιβάζεται για αξιώσεις που έχει είναι νομικά έγκυρες. Πάντως το Τμήμα έκρινε ότι οι προσφεύγοντες νομιμοποιούνται ενεργητικά να ζητήσουν τον έλεγχο των εν λόγω διατάξεων.

Στην Ολομέλεια του ΣτΕ ο Συμβιβασμός με τη Siemens

Η Ολομέλεια του ΣτΕ θα αποφασίσει για τη νομιμότητα του συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της γερμανικής εταιρείας Siemens.

Η υπόθεση ξεκινά το 2012 όταν ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας υπέγραψε την συμφωνία συμβιβασμού με τον γερμανικό κολοσσό και με την οποία επιλύθηκαν τα θέματα που είχαν προκύψει από το σκάνδαλο Siemensκαι συγκεκριμένα δραστηριότητα διαφθοράς, πληρωμές ή υποσχέσεις πληρωμών προς τρίτους ή άλλες παράνομες δραστηριότητες από την πλευρά της Siemens.

Από την πλευρά της η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει για την εκτέλεση επενδύσεων και παροχή 90 εκατομμυρίων ευρώ για "υποστήριξη φορέων και δραστηριοτήτων της Ελληνικής Δημοκρατίας", ‘όπως αναφέρει το εν λόγω πρακτικό.

Κατά του συμβιβασμού είχαν προσφύγει ο Σωματείο "Έλληνες Φορολογούμενοι" και Έλληνες φορολογούμενοι υποστηρίζοντας ότι η "συμφωνία συμβιβασμού" είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα και μη νόμιμη.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ, με την απόφαση υπ’ αρ. 3930/2015, παρέπεμψε το ζήτημα στην Ολομέλεια λόγω της μεγάλης του σπουδαιότητας. Έτσι η Ολομέλεια του ΣτΕ καλείται να αποφασίσει αν οι διατάξεις του νόμου 4072/2012 που προβλέπουν τη δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου να συμβιβάζεται για αξιώσεις που έχει είναι νομικά έγκυρες. Πάντως το Τμήμα έκρινε ότι οι προσφεύγοντες νομιμοποιούνται ενεργητικά να ζητήσουν τον έλεγχο των εν λόγω διατάξεων.

Τα πιο διαβασμενα